Zakres oferowanych przez nas usług:

1. Pomiary odbiorcze i okresowe (5 –letnie) instalacji elektrycznych w zakres których wchodzi:

   -sprawdzenie sprawności i kompletności zespołu zasilającego lokali lub mieszkań,

   -przeprowadzenie badania rezystancji izolacji,

   -przeprowadzania badania ciągłości przewodów PE,

   -pomiar wyłączników różnicowo-prądowych,

   -pomiar impedancji pętli zwarcia,

   -weryfikacja stanu technicznego instalacji mieszkania/lokalu.

2. Przeglądy instalacji elektrycznych mieszkań, lokali użytkowych, osiedli mieszkaniowych i   obiektów przemysłowych, konserwacje okresowe oraz stałe.

3. Modernizacje instalacji elektrycznych.

4. Instalacje monitoringu CCTV.

5. Instalacje alarmowe.

 

POASIADAMY:

1. Posiadamy aktualne uprawnienia w zakresie Dozoru i Eksploatacji oraz kierowania robotami elektrycznymi. Pomiary wykonywane są nowoczesnym urządzenie z aktualną legalizacją.

2. Fachową wiedzę w kierunku doradztwa, poprawy bezpieczeństwa instalacji oraz modernizacji,

 

Dodatkowo oferujemy usługi w zakresie:

1. Usuwanie śniegu i sopli z dachów.

2. Przycinanie gałęzi.

3. Inne usługi alpinistyczne.