Oferta pod nazwą Bezpieczny Dom zawiera system szybkiego alarmu o zdarzeniach:

  • zalanie domu
  • wystapienie pożaru
  • ulatnianie się gazu
  • włamanie

    Instalacja domowa jest wyposażania w nieskomplikowany system ochrony domu z powiadamianiem przez GSM (telefon komórkowy).

 

    Elementy Bezpiecznego Domu:

  • system alarmowy z powiadamieniem o zaistniałym zdarzeniu przez telefon komórkowy
  • czujnik wilgoci wykrywający rozszczelnienie instalacji wodnej
  • czujnik dymu/czadu wykrywający pożar w zalązku
  • czujnik gazu wykrywający rozszczelnienie się instalacji gazowej
  • czujniki ruchu wykrywające wtargnięcie do domu/mieszkania