Posiadamy wykwalifikowany zespół posiadający duże doświadczenie oraz odpowiedznie wyszkolenie w zakresie wykonywanych prac.

 

Posiadamy aktualne uprawnienia w zakresie: Dozoru i Eksploatacji oraz kierowania robotami elektrycznymi.