W zakres okresowych powykonawczych i okresowych pomiarów elektrycznych (5-letnich) wchodzi:

  • oględziny instalacji elektrycznej,
  • sprawdzenie sprawności i kompletności zespołu zasilającego budynek, lokalu lub mieszkania,
  • przeprowadzenie badania rezystancji izolacji,
  • przeprowadzanie badania ciągłości przewodów PE,
  • pomiar wyłączników różnicowo-prądowych,
  • pomiar impedancji pętli zwarcia,
  • weryfikacja stanu technicznego instalacji mieszkania/lokalu.   

            Na zakończenie pomiarów jest wydawany protokół potwierdzający sprawnośc instalacji elektrycznej.   

 

            Pomiary wykonujemy wysokiej jakości urządzeniami z aktualnymy badaniami dopuszczjącymi do             pomiarów (homologacja).

   
            Pomiary wykonywane są zgodnie z Prawem Budowlanych oraz Polskimi Normami.