Nasza firma działa na rynku Warszawy i województwa mazowieckiego od prawie10 lat. Działalność firmy rozpoczęła się od projektowania i wykonawstwa instalacji elektrycznych w budownictwie prywatnym, ewoluując w kierunku budownictwa mieszkaniowego i stopniowo rozszerzając zakres oferowanych usług. W 2011 roku firma w celu przystosowania się do zmieniających warunków rynkowych oraz w celu dostosowania oferty do potrzeb klientów szczególnie z sektora komercyjnego, rozszerzyła zakres usług na doradczo-konsultacyjne, ku lepszemu wsparciu naszych klientów, już na etapie projektowania i przygotowań do prac modernizacyjno-budowlanych. Ze względu na zdobyte doświadczenie, solidność wykonanych inwestycji i przywiązanie klientów do znaku firmowego, niezmiennie firmujemy się tym samym logiem „Elektrosław”.

Od kilku lat współpracujemy ze spółdzielniami mieszkaniowymi w zakresie:

pomiarów, konserwacji, remontów, modernizacji instalacji elektrycznych oraz monitoringu (CCTV).

 

Kierujemy się zasadami:

rzetelność, dokładność i terminowość ku zadowoleniu klienta.